Konkurs za nastavnike i saradnike

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj:06-4571/14 od 27.06.2014. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor u zvanja i angažman nastavnika i saradnika

na Univerzitetu u Bihaću

u akademskoj 2014/2015. godini

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje.