Konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 77. Statuta Univerziteta u Bihaću, Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH (broj:01-49-8600/2017 od 04.10.2017. godine), Sporazuma o međusobnoj suradnji u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja na JU Univerzitet u Bihaću (02-7111/2017 od 15.11.2017. godine)  i date Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a (broj:10-34-13215-2/17 od 04.01.2018. godine),  raspisuje se

 

J A V N I    K O N K U R S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
jedanaest (11) asistenata na Univerzitetu u Bihaću po Programu sufinansiranja zapošljavanja u javnim univerzitetima/sveučilištima u Federaciji BiH

 

Kompletan tekst Konkursa možete preuzeti ovdje.