Kurs njemačkog jezika

 

OBAVIJEST O UPISU KURSA NJEMAČKOG JEZIKA

 

P.U. Centar za obrazovanje odraslih E.R.M. Cazin, ispostava Bihać obavještava sve zaineresirane da je u toku upis na kurs njemačkog jezika.

Kurs njemačkog jezika uključuje kurseve od A1 do C2.

Pripremna nastava za polaganje kursa održavat će se u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, ul. Žegarska aleja br. 14

Prijave kandidata mogu se izvršiti na slijedeći način:

-U kancelariji PU centra na Islamskom pedagoškom fakultetu u vremenu od 10-12h i od 16-18h svakim radnim danom.

-Na brojeve telefona 037-511-911, 060 315 2835 i 061 590 720.

Cijena mjesečne obuke iznosi 70 KM.

Po formiranju grupa po stepenima kandidati će biti obaviješteni o terminima izvođenja nastave.