Lista primljenih kandidata za studij na Islamskom pedagoškom fakultetu

PRELIMINARNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU I NASTAVAK STUDIJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU

Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb
Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (redovni studij)
1. Merjem Suljić
2. Dalila Balić
3. Ilvana Nahić
4. Rabita Bratić
5. Sajra Salkić
6. Emir Sarkić
7. Ajla Jusić
8. Emina Kečanović
9. Arnela Alagić
10. Lejla Bajrić
11. Belkisa Kljajić
12. Sara Mešić

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (vanredni studij)
1. Denis Nezirević
2. Aida Kržalić – Osmanović
3. Adisa Ljubijankić

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (vanredni studij) – nastavak studija
1. Amina Ćehić
2. Danijela Mandžić

Odsjek islamska vjeronauka

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (redovni studij)
1. Sabina Abdić
2. Emina Duraković
3. Fatima Kozlica
4. Najla Pajić
5. Rumejsa Šišić

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (vanredni studij)
1. Hasan Mustafić
2. Samir Krkalić
3. Kudić Amel
4. Hrnjić Faris
5. Hodžić Smajl

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (vanredni studij) – nastavak studija
1. Bekira Žapčević
2. Zehrudin Beganović
3. Seferović Maida

Napomena: Detaljne informacije o upisu primljenih studenata biće objavljene na web-stranici Fakulteta.