PRELIMINARNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU NA PRVOM PRIJEMNOM ROKU

Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (redovni studij)

1. Miljković (Mustafa) Ramajla

2. Šahinović (Emir) Ejla

3. Mušinović (Bekir) Džana

4. Rekić (Samir) Vanesa

5. Ružnić (Husein) Nejla

6. Alijagić (Alan) Lamija

7. Alešević (Dževad) Sara

8. Kurtović (Rifet) Belma

9. Čehić (Jasmin) Amina

10. Mašić (Muhamed) Lejla

11. Mašić (Esmin) Belmin

12. Alešević (Ibro) Ilhana

13. Ponjević (Safet) Ajla

14. Hairlahović (Bećir) Asmira

15. Muminović (Emir) Abdulaziz

16. Bešić (Kasim) Amir

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (vanredni studij)

1. Safić (Smail) Emina

2. Ponjević (Esad) Esmir

 

Odsjek za islamsku vjeronauku

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (redovni studij)

1. Alešević (Mirsad) Ajša

2. Durić (Fikret) Amina

3. Dizdarić (Melvis) Salih

4. Velagić (Sulejman) Ubejd

5. Karač (Zekir) Zubejr

6. Sarkić (Husnija) Emina

7. Halilović (Fahrudin) Amar

8. Hegić (Jasmin) Arijana

9. Mahmić (Mirzet) Selma

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (vanredni studij)

1. Bešlagić (Sead) Rabija

2. Hadžić (Nijaz) Sead

Napomena: Upis primljenih studenata će se obaviti u septembru tekuće godine, a detaljne informacije o tome biće objavljene na web-stranici Fakulteta.