Previous Next

Međunarodna naučno-stručna konferencija “Uloga savremenog odgoja i obrazovanja u prevenciji društveno-moralnih devijacija” održana na IPF-u u Bihaću

U organizaciji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću održana je VII po redu naučno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem na temu “Uloga savremenog odgoja i obrazovanja u prevenciji društveno-moralnih devijacija“.

Konferenciji su prisustvovali eminentni i dokazani stručnjaci iz ove oblasti. Svečanom otvorenju konferencije, pored pozvanih gostiju, izlagača, studenata i drugih prisutnih, prisustvovali su i izaslanik muftije bihaćkog prof. Zuhdija Handanović, prof. dr. Muharem Adilović, dekan IPF-a u Zenici, prof. dr. Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta u Bihaću, prof. dr. Nezir Halilović, šef odjela za vjeronauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Adisa Eminoglu, predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture USK-a, Nuho Kurtović, predstavnik Pedagoškog zavoda USK-a i drugi.

Cilj ove naučno-stručne konferencije bio je istražiti, razumjeti i naglasiti ključni doprinos odgoja i obrazovanja u suzbijanju i prevenciji društveno neprihvatljivih postupaka i ponašanja, posebno među mladim generacijama. Očekuje se da savremeni odgoj i obrazovanje bude u službi prevencije društveno-moralnih devijacija i da ponudi adekvatna rješenja za rješavanje problema, a od akademske i vjerske zajednice se očekuje da ponude jasna i konkretna rješenja s ciljem prevladavanja spomenutih izazova.

„Radujem se zbog današnjeg događaja jer organizacijom ovogodišnje konferencije nastavljamo tradiciju i lijepu praksu organiziranja naučnih konferencija o značajnim pitanjima za nauku i širu društvenu zajednicu, jer okupljamo istraživače, naučne radnike koji će prezentirati svoja istraživanja i promišljanja o zadatoj temi. Prije dvije godine smo razmatrali pitanje kvalitete nastave islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, a fokus prošle godine bio je na porodici i slobodnom vremenu, odnosno “podizanju kvalitete porodičnog života”, dok je tema naše ovogodišnje konferencije 'Uloga savremenog odgoja i obrazovanja u prevenciji društveno-moralnih devijacija’. Ova konferencija dolazi kao još jedan u nizu pokazatelja opravdanosti osnivanja i postojanja oba odsjeka koja egzistiraju na našem fakultetu, Islamske vjeronauke i Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, koji su u potpunosti opravdali razloge svog osnivanja - kazao je na otvorenju dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudin Hodžić.

Šef Odjela za visoko obrazovanje pri Ministarstvu obrazovanja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona gđa Adisa Eminoglu je u svom izlaganju istakla da je “tendencija danas u savremenom svijetu da se fokus stavlja na kompetentnost, odnosno na pripremu za tržište rada, dok se u drugi plan stavljaju moralnost i etičnost. Naš je cilj da fokus kod obrazovanja vratimo na čovjeka, na društveno biće, da razvijamo kritičko mišljenje kod naših studenata i da usađujemo određene moralne vrijednosti.”

U okviru konferencije realizovano je pet uvodnih izlaganja pozvanih predavača, a nakon toga kroz četiri sesije ili tematske cjeline prezentirani su ostali prijavljeni radovi. Pored profesora Univerziteta u Bihaću, svoje radove su prezentirali profesori Univerziteta u Zenici i Tuzli, kao i profesorice sa univerziteta iz Sakarye i Balıkesira iz Republike Turske.