Memorandum o saradnji sa Kantonalnom bolnicom

Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić i Islamski pedagoški fakultet u Bihaću potpisali Memorandum o saradnji

Direktor Zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću primarijus dr. Smail Dervišević spec. urolog i dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Fuad Sedić potpisali su 21. marta 2016. godine memorandum o saradnji, koji se najvećim dijelom odnosi na stručno osposobljavanje i obavljanje profesionalne prakse studenata odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb čija realizacija se planira u mjesecu aprilu i maju tekuće godine.

Dokumenat koji se tiče saradnje u narednom periodu između dviju institucija potpisan je u prisustvu voditeljice odsjeka prof. dr. Nusrete Kepeš i prodekana za nastavu i studentska pitanja prof. dr. Izeta Terzića.

Tom prilikom izraženo je obostrano zadovoljstvo što je parafiranjem Memoranduma počeo proces uspostave konkretnijih odnosa, što će studenti Fakulteta biti u prilici da praktičnim radom potvrde i šire razumiju teorijsku stranu studija i što će izravno biti u mogućnosti da primjene i iskušaju stečeno znanje. Određeno je da ispred Kantonalne bolnice koordinator za kvalitetno odvijanje studentske prakse bude Vildana Aziraj-Smajić doktor psiholoških nauka i specijalista kliničke psihologije, a ispred Fakulteta prof. dr. Nusreta Kepeš.

Osim potpisivanja Memoranduma razgovaralo se i o pitanjima, koja  se tiču obiju strana, kao i o drugim vidovima korisne saradnje u budućnosti, obostrano prihvatljive i društveno opravdane.

H. Nesimović

Direktor_Kantonalne_bolnice.JPG