Previous Next

Memorandum saradnje sa KPZ Bihać

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, dr. Hajrudin Hodžić i direktor Kazneno-popravnog zavoda Bihać, Edhem Veladžić, 3.6.2021. godine potpisali su Memorandum o nastavku saradnje i obavljanju studentske prakse. Potpisivanju Memoranduma prethodio je sastanak kojem su osim direktora i dekana prisustvovali sekretar Fakulteta, mr. Anita Ramulić, te voditelji stručne prakse dr. Nedim Čirić i mr. Smaila Balić Rahmanović. Na sastanku se iznijela važnost o obavljanju penološke prakse za studente Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, kao i potreba za takvim stručnim profilom u kazneno-popravnim zavodima koji svojim vještinama i kompetencijama mogu odgovoriti mnogobrojnim zavodskim izazovima. Direktor Edhem je istaknuo da je zadovoljan dosadašnjim iskustvima i da je korist od aktivne saradnje sa Fakultetom prepoznata i u zajednici gdje postoji kontinuirana potreba kako za kvalitetnim kadrom socijalnog pedagoga tako i za saradnjom u pronalažnju efikasnih metoda i strategija za uspješan proces resocijalizacije i prevencije recidivizima korisnika kazneno-popravnih institucija. Ovom prigodom direktor Veladžić i dekan dr. Hodžić razmijenili su poklone.