Previous Next

Memorandumi saradnje sa Centrom „Fenix“ i „Zlatna jesen“ Sanski Most

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta, doc.dr. Hajrudin Hodžić je u prisustvu svojih saradnika dr. Nusrete Kepeš, dr. Nedima Čirića i dr. Sene Družić potpisao memorandume saradnje sa direktoricom Centra „Fenix“ Adisom Hotić i Eminom Šehić, direktoricom doma za osobe treće životne dobi „Zlatna jesen“ u Sanskom Mostu. Potpisivanjem memoranduma utvrđeno je da postoji obostrani interes za saradnjom u stručnim i poslovnim aktivnostima i sve strane vjeruju da će ovi sporazumi doprinijeti kvalitetnoj i uspješnoj saradnji i budućim zajedničkim projektima. Prilikom potpisivanja memoranduma dekan je gostima uručio i prigodne poklone. Sastanku je prisustvovao diplomant Islamskog pedagoškog fakulteta i ujedno uposlenik „Zlatne jeseni“ Ahmedin Seferović koji je po završetku sastanka studentima prve godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi održao predavanje u okviru predmeta Socijalna politika i zaštita.