Mladi i izazovi savremenog svijeta

 

Završen Kamp za studente "Mladi i izazovi savremenog svijeta"

U periodu od jedanaestog do petnaestog maja trajao je kamp za 55 studenata iz cijele BiH, pod nazivom "Mladi i izazovi savremenog svijeta" koji predstavlja dio projekta „Islamska zajednica u suočenju sa raznim vrstama ideologija“. Na kampu su prisustvovali i studenti Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Usama Zorić, Amar Veladžić i Dženita Alibabić.

Rijaset IZ-e te Uprava za vanjske poslove i dijasporu su u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje u Sarajevu organizovale ovaj kamp kako bi dodatno edukovali i upoznali studente o različitim vrstama ideologija koje djeluju najčešće kroz nevladine organizacije na području Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se studente i mlade osobe željelo upoznati sa negativnim stranama djelovanja ovih grupa i NVO organizacija, te im ponuditi ispravne alternativne izbore kako bi bili dio društvenog aktivizma. Također se dodatno nastojalo studentima prikazati pojavu novonastalih sekti koje su uzrokom pojave radikalizma i otuđenja od društva, a čije su mete najčešće mlade osobe. Fenomen radikalizacije mladih se nastojao provući kroz teme koje objašnjavaju razloge zbog kojih se mlade osobe okreću radikalizaciji te se priključuju takvim sektama i organizacijama. Neke od tema koje je iznio Muhamed Jusić bile su: Nova religioznost u BiH kontekstu; Proces radikalizacije u nasilni ekstremizam, Razumijevanje pull i push faktora u radikalizaciji.

Zatim su studenti imali priliku saznati o priključivanju mladih sektama na području Austrije, gdje je Nedžad Močević detaljno objasnio naučni pristup prevencije radikalizacije te metode koje se koriste u tretmanu sa tim osobama. Valdet Peštalić je studentima prenio znanja iz oblasti konflikt menadžmenta, umjeće komuniciranja, te sa temom kako i zašto biti uspješan.

Detaljno o NVO sektoru i o  sektama koje djeluju kao NVO udruženja su studenti imali priliku čuti od Medine Mehmedović Mulalić.  Ismet Bećar studente je upoznao sa medijskom kulturom, te je objasnio kako se pojava radikalizacije prikazuje u medijima. Zatim je otvorena diskusija o prikazivanju islama i muslimana kroz medije.

Studenti su također prisustvovali tematskom međureligijskom naučnom skupu povodom posjete i susreta reisu-l-uleme dr. Husein-ef. Kavazovića i dr. Gottfrieda Lochera, predsjednika Saveza Evanđeoskih crkava Švicarske a zatim su posjetili i Sarajevski ratni teatar gdje je posebno za njih odigrana predstava „Prst“. Nakon predstave studenti su imali priliku i razgovarati sa glumačkom ekipom na čelu sa Selmom Alispahić o samoj predstavi i pripremama za nju.

Nakon završenog kampa studenti su dobili uvjerenje za učešće u kampu, te su na ovaj način pravilno educirani o pojavama raznih neispravnih ideologija kojih je sve više u našem društvu. Studenti su osnaženi znanjem iz ovog područja te mogu pomoći imamima da zajednički odgovore na izazove sa kojima se susreću njihove zajednice te da se izbore za pravilno shvatanje i praktikovanje islama.

Kamp2017_01.jpg

Kamp2017_02.jpg

Kamp2017_03.jpg

Kamp2017_04.jpg

Kamp2017_05.jpg