Previous Next

Na IPF-u u Bihaću obilježen Međunarodni dan arapskog jezika

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću od svog osnivanja prije 27 godina njeguje ljubav prema arapskom jeziku kroz brojne aktivnosti, a među njima je i obilježavanje Međunarodnog dana arapskog jezika. Tako je bilo i danas. Događaj koji je započeo učenjem ašereta i njegovim prijevodom, a hor studenata IPF-a upotpunio  je prekrasnim izvođenjem ilahija i salavata.

Dekan IPF-a u Bihaću, prof. dr. Hajrudin Hodžić i profesor arapskog jezika na istoimenom fakultetu, u svom uvodnom obraćanju je istaknuo da je Islamski pedagoški fakultet jedini fakultet Univerzitetu u Bihaću na kojem se izučava arapski jezik, te da ova ustanova njeguje ljubav prema izučavanju arapskog jezika ne samo kroz nastavne aktivnosti, nego i kroz adekvatne kurseve koji se redovno organiziraju na Fakultetu.

Ovogodišnji predavač u sklopu programa obilježavanja ovog značajnog datuma bio je bivši muftija bihaćki prof. Hasan-ef. Makić. U svom nadahnutom izlaganju govorio je o važnosti i načinima učenja arapskog jezika, o cjeloživotnoj potrebi za ovim jezikom u životu svakog muslimana, te o ulozi koju arapski jezik ima prilikom izučavanja islamskih naučnih disciplina.

Koordinatorica ove aktivnosti mr.sc. Mersiha Čaušević, viši asistent za oblast Arapski jezik, govorila je o zbirkama pjesama savremenog arapskog književnika Halila Džubrana koji je jednako umjetnički nadahnuto pisao i na arapskom i na engleskom jeziku. Odlomke iz zbirke  Prorok (u originalu napisana na engleskom jeziku, a potom prevedena na arapski) i Suza i osmijeh, vrijedni studenti Islamskog pedagoškog fakulteta čitali su najprije na arapskom jeziku, a potom i prijevod odabranih odlomaka.