Previous Next

Nastavljena dobra praksa IPF-a u Bihaću

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudin Hodžić sa saradnicima, dr. Kanurićem i dr. Čirićem predao je na jednogodišnje korištenje 18 laptopa s pratećom opremom brucošima i studentima druge godine oba odsjeka ovog Fakulteta. Ova vrijedna oprema namijenjena je brucošima sa najboljim uspjehom u srednjoj školi, kao i studentima slabijeg imovnog stanja, te studentima koji su svojim uspjehom u prošloj akademskoj godini ostvarili zapažene rezultate. Sve ovo govori o opredijeljenosti Fakulteta da podstakne i pomogne studente da spremnije i motiviranije otpočnu novu akademsku godinu.

Ova ideja ima za cilj da se spomenutim studenata olakša nesmetano praćenje nastave koja se na nekim predmetima, zbog epidemiološke situacije, i ove godine organizira putem online platformi. Humani projekt podržali su Uprava za nauku i obrazovanje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i Crveni polumjesec Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

"Bilo kakav vid pomoći studentskoj populaciji je dobrodošao, a posebno ako se ta pomoć manifestuje kroz omogućavanje da nesmetano prate nastavu i izvršavaju svoje obaveze u vidu pisanja seminarskih radova, eseja, itd. Pored ove opreme koje smo uspjeli obezbijediti uz pomoć Uprave za nauku i obrazovanje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa dr. Dževadom Hodžićem i Crvenog polumjeseca Ujedinjenih Arapskih Emirata u BiH, potrudili smo se da čitavu zgradu pokrijemo wifi signalom, čime smo i tu prepreku uklonili na putu što lakšeg stjecanja korisnog znanja. Zahvaljujući našim mlađim asistentima nastojimo da putem anketiranja imamo uvid u potrebe naših studenata i da budemo upoznati s poteškoćama s kojima se susreću, nakon čega, u okviru svojih mogućnosti i u saradnji sa našim prijateljima, nastojimo da im boravak i studij na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću učinimo lakšim i ljepšim", istaknuo je dekan Hodžić.