Naučna konferencija

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću organizira V naučno - stručnoj konferenciji pod nazivom “Savremeni izazovi i unaprijeđenje kvalitete nastave islamske vjeronauke u osnovnom i srednjem obrazovanju”.

Termin održavanja konferencije planiran je za 26. mart 2022. godine (subota) u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Više informacija u prilozima.

Organizacioni odbor konferencije

conf