Naučna konferencija o kvaliteti nastave Islamske vjeronauke

Jedan od najvažnijih projekata koji je Islamska zajednica zajedno sa institucijama države Bosne i Hercegovine realizovala u proteklih trideset godina jeste vraćanje Islamske vjeronauke u obrazovni proces u osnovnim i srednjim školama.

Nakon trideset godina, došlo je vrijeme da se potpuno relevantno može napraviti presjek, okrenuti se iza sebe i ocijeniti kvalitet nastave Islamske vjeronauke kroz nastavni proces, nastavne planove i programe, udžbenike, nastavnike koji predaju vjeronauku i druge važne parametre u valorizaciji ovog procesa, kao što je vrijeme da se daju i neke preporuke i smjernice za daljnje djelovanje.

Vrijedni tim Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću privodi kraju aktivnosti na pripremi pete naučne konferencije sa međunarodnim učešćem. Tema ove konferencije će biti na temu „Savremeni izazovi i unapređenje kvalitete nastave Islamske vjeronauke u osnovnom i srednjem obrazovanju”.

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudin Hodžić ističe da je uprava fakulteta zajedno sa nastavnicima u proteklom periodu poseban akcenat stavila na afirmaciji i promociji naučno-istraživačkog rada. Dekan Hodžić smatra da je snaga jednog kolektiva i jedne visokoškolske ustanove upravo u kvaliteti njihovog doprinosa široj društvenoj zajednici kroz naučno-istraživački rad.

- Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je do danas organizirao četiri naučne konferencije i to nas čini sretnim i zadovoljnim. Imperativ koji se stavlja pred svaku visokoškolsku ustanovu jeste briga o naučno-istraživačkom radu. Do sada smo izdali trinaest redovnih zbornika radova i četiri zbornika sa pomenutih naučnih konferencija. Posebno želim istaći da naši nastavnici prednjače kada je u pitanju autorstvo univerzitetskih udžbenika, a iznimno sam sretan što naši nastavnici uzimaju aktivno učešće na brojnim naučnim skupovima u domovini i inostranstvu. Taj pristup i zainteresiranost za bavljenje naučno-istraživačkim radom utiče i na kvalitet same nastave i u konačnici na kvalitet naobrazbe koju ponesu sa sobom naši studenti - poručio je dekan Hodžić.

Predsjednik organizacionog odbora i profesor na ovom fakultetu dr. Nedim Čirić ističe da se obrazovanje na svim nivoima susreće sa značajnim izazovima, pogotovo kada su u pitanju izazovi u obrazovanju koje je sa sobom donijela pandemija COVID 19 i da je od vitalnog značaja kontinuirano preispitivati kvalitet obrazovnog procesa.

- Centralno pitanje kojim se bavi ova konferencija jeste kvaliteta nastave Islamske vjeronauke. Kroz tematske oblasti i multidisciplinarni i naučni pristup, nastoji se doći do nekih rješenja sa kojima se prvenstveno susreću vjeroučitelji u odgojno-obrazovnoj praksi u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju. Pozitivno smo iznenađeni interesom koji je vladao za prijavu učešća na ovoj konferenciji, a kvalitet pristiglih radova koji će biti izloženi na konferenciji je na visokom nivou i zbog toga smo posebno obradovani. Pogotovo je važno naglasiti da su izlagači stručnjaci iz brojnih naučnih oblasti, što će ponuditi širinu i kvalitet u analizi dosadašnjeg rada i preporukama za naredni period - poručio je dr. Čirić.

Dr. Čirić ističe da je struktura same konferencije veoma zanimljiva i dostupna širem auditoriju, pogotovo nastavnicima koji su sudionici odgojno-obrazovnog procesa, te onima koji mogu ponuditi rješenja za neke nove izazove koji se svakim danom pojavljuju u obrazovanju.

- Planirano je više paralelnih sesija na kojima će svoje radove izlagati eminentni stručnjaci sa naših domaćih fakulteta, kao što očekujemo učešće iz susjednih zemalja, a prisustvo je potvrdilo i šest univerzitetskih profesora iz Turske. Poslije ovih izlaganja slijedi okrugli sto, na kojem je ponuđena  mogućnost prijave svim učesnicima koji želi da prisustvuju i daju svoj doprinos kroz jedan vid javne rasprave, gdje će se razmjenjivati isksutva i prakse samih vjeroučitelja i gdje će se ponuditi neka eventualna rješenja na izazove s kojima se susreću u nastavi - izjavio je dr. Čirić.

Konferencija će biti održana 26. marta 2022. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, a želja organizatora jeste da u cjelosti realizuju planirane aktivnosti i da ponude kvalitetne odgovore kroz brojne teme koje će biti tretirane na ovoj konferenciji sa međunarodnim učešćem.

(Preporod.info)