Obavijest vanrednim studentima

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI 
UNIVERZITET U BIHAĆU
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU
NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

Broj: 03-760/76-II-2/13
Datum: 20.09.2013.

 

Nastavno-naučno vijeće Islamskog Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću na svojoj 75. redovnoj sjednici održanoj 20.09.2013. godine, donijelo je

 

ZAKLJUČAK
Vanredni studenti se obavezuju da u prvih šest radnih sedmica prisustvuju nekom od redovnih predavanja redovnog studija i da uspostave komunikaciju sa asistentima i nastavnicima od kojih bi dobili osnovne upute o ispunjavanju studentskih obaveza, pripremama za polaganje ispita i dr.

 

 

 

Predsjednik NNV:

Prof. dr. Muharem Štulanović