Obavijest za studente I ciklusa koji su upisali studij prije 2011. g.

OBAVIJEST
ZA STUDENTE PRVOG CIKLUSA KOJI SU UPISALI STUDIJ PRIJE 2011. GODINE

 

NA OSNOVU ODLUKE SENATA UNIVERZITETA U BIHAĆU br. 06-6090/2016 od 07.10.2016. godine, STUDENTIMA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U BIHAĆU, ODSJEK ISLAMSKA VJERONAUKA, UPISANIM PRIJE 2011. GODINE, OMOGUĆAVA SE DA ZA VRŠE STUDIJ PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU PO KOJEM SU UPISANI, A NAJKASNIJE DO ISTEKA AKADEMSKE 2016/2017, ZAKLJUČNO SA 30. septembrom 2017. godine.

STUDENTI KOJI DO TADA NE DIPLOMIRAJU GUBE STATUS I UKOLIKO BUDU ŽELJELI NASTAVITI STUDIJ MORAĆE SE UPISATI PO VAŽEĆEM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU (ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ).

 

Dekan: prof. dr. Fuad Sedić