Previous Next

Obnovljena saradnja sa Socijalno-pedagoškom životnom zajednicom

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, doc.dr. Hajrudin Hodžić održao je sastanak sa novoimenovanim direktorom Socijalno-pedagoške životne zajednice Bihać, Izudinom Hilićem čime je zvanično obnovljena saradnja između ove dvije institucije. Sastanku su prisustvovali i prodekan za nastavu i studentska pitanja prof.dr. Sulejman Topoljak, voditeljica Odsjeka za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb, mr. Smaila Balić Rahmanović i prof.dr. Sena Družić. Sastankom su potvrđeni dosadašnji modaliteti i osnovni aspekti saradnje u pogledu obavljanja prakse studenata, stručnog osposobljavanja i volontiranja studenata.