Odbrana magistarskog rada: Elvir Vakufac

Broj: 05-942-1/22
Datum: 05.12.2022.godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-941-0-9/22 od 05.12.2022. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Elvir Vakufac, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: ,,Oblici podrške imama i vjeroučitelja na području muftijstva bihaćkog porodicama nestalih u agresiji na Bosnu i Hercegovinu" pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. se. Muharem Štulanović, redovni profesor, predsjednik,
2. Dr. se. Izet Terzić, vanredni profesor, mentor i član,
3. Dr. se. Hariz Šarić, redovni profesor, komentar, član,
4. Dr. se. Mujo Begić, docent, član.

Javna odbrana će se održati 22.12.2022. godine (četvrtak u 09 i 30 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić