Odbrana magistarskog rada: Nedim Botić

Broj: 05-431/23
Datum: 06.07.2023.godine

Na osnovu člana 32. stav 1. i 2. Pravilnika o drugom ciklusu studija na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću i u skladu sa Odlukom broj 03-406-O-2/23 od 22.06.2023. godine zakazuje se:

JAVNA ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

Nedim Botić, student II (drugog) ciklusa studija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, odsjek Islamska vjeronauka, branit će magistarski rad na temu: “Elementi koncepta emocionalne inteligencije u praksi Muhammeda a.s.“ pred Komisijom u sastavu:

  • dr. Fuad Sedić, redovni profesor, predsjednik
  • dr. Šefik Kurdić, redovni profesor, menotor i član,
  • dr. Osman Ramić, profesor emeritus, član

Javna odbrana će se održati 21.07.2023. godine (petak u 11 sati) u sali Fakulteta i pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati magistarski rad u prostorijama Biblioteke Fakulteta najkasnije sedam dana prije odbrane.

Dekan: Prof. dr. Hajrudin Hodžić