Odluka o dodjeli priznanja

Na osnovu Člana 18. stav (2) Pravilnika o javnim priznanjima i nagradama broj: 05-114/2018 od 07.03.2018. godine, v.d. dekana IPF u Bihaću povodom Dana fakulteta 23. decembra i XVI promocije diplomanata donosi

ODLUKU

o dodjeli priznanja

Na osnovu Člana 6. stav (1) Pravilnika o javnim priznanjima i nagradama IPF nagrađuju se sa PRIZNANJEM slijedeći studenti:

 1. Smajlović Jasmina, za najbolji prosjek ocjena (8,69) ostvaren u II g. , odsjek Islamska vjeronauka, akad. 2017/2018. godine.
 2. Kanurić Merjem, za najbolji prosjek ocjena (9,00) ostvaren u III g. , odsjek Islamska vjeronauka, akad. 2017/2018. godine.
 3. Šahinović Ema, za najbolji prosjek ocjena (9,33) ostvaren u I g. , odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, akad. 2017/2018. godine.
 4. Galijašević Sara, za najbolji prosjek ocjena (9,42) ostvaren u II g. , odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, akad. 2017/2018. godine.
 5. Midžić Admir, za najbolji prosjek ocjena (8,67) ostvaren u III g. , odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, akad. 2017/2018. godine.
 6. Dizdarević Lamija, za najbolji prosjek ocjena (8,67) ostvaren u III g. , odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb, akad. 2017/2018. godine.

Na osnovu Člana 7. stav (1) Pravilnika o javnim priznanjima i nagradama IPF nagrađuju se slijedeći diplomanti I ciklusa studija:

 1. DILAVER ZIJAD - ZLATNA PLAKETA za izuzetan prosjek ocjena (8,83) postignut tokom studija I ciklusa, ODSJEK Islamska vjeronauka.
 2. BEJTIĆ SAFETA - SREBRENA PLAKETA za izuzetan prosjek ocjena (8,66) postignut tokom studija I ciklusa, ODSJEK SPDS.
 3. SULJIĆ HAMIDA - BRONZANA PLAKETA za izuzetan prosjek ocjena (8,60) postignut tokom studija I ciklusa, ODSJEK SPDS.

Na osnovu Člana 7. stav (1) Pravilnika o javnim priznanjima i nagradama IPF nagrađuje se slijedeći magistrant:

 1. JUKAN SADŽIDA - ZLATNA PLAKETA za izuzetan prosjek ocjena (8,67) postignut tokom studija II ciklusa, ODSJEK Islamska vjeronauka.

Na osnovu Člana 2. stav a) 4. Pravilnika o javnim priznanjima i nagradama IPF nagrađuje se sa PRIZNANJEM:

 1. Dr. sci. Ismet Botonjić za nesbičnu podršku u razvoju i jačanju IPF u Bihaću.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V. d. dekana: Doc. dr. Hajrudin Hodžić