Odluka o roku za završetak studija

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI HERCEGOVINI

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE IPF-a

Broj: 03-718-O-7/2017

Datum: 20.12.2017.

 

Na osnovu člana 156. Pravila IPF br. 01-05-82/2011 od 31.01.2011. godine, Nastavno-naučno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću je na 110. sjednici održanoj 20.12.2017. godine, donijelo

O D L U K U

o završetku studija za studente koji su upisali studij na odsjeku Islamska vjeronauka 2011. i 2012. g.

I

Studentima I ciklusa, odsjek Islamska vjeronauka, Islamskog pedagoškog fakultetu u Bihaću, koji su upisani 2011. ili 2012. godine daje se pravo da studij ZAVRŠE do 30. septembra 2018. godine.

II

Studenti koji do tada ne diplomiraju, studij će moći završiti po važećem nastavnom planu i programu (četverogodišnji studij).

 

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik NNV:  Prof. dr. Fuad Sedić