Previous Next

Održana naučno-stručna konferencija o unapređenju kvalitete Islamske vjeronauke na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

U subotu 26.03.2022. godine, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću bio je domaćin i organizator pete naučno - stručne konferencije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Savremeni izazovi i unaprijeđenje kvalitete nastave islamske vjeronauke u osnovnom i srednjem obrazovanju“. Na konferenciji je prisustvovalo 26 izlagača naučnih i stručnih radova, a paralelno sa konferencijom prisustvovalo je i 20 učesnika okruglog stola, te više od 50 pasivnih učesnika konferencije. Na konferenciji su sudjelovali naučni i stručni radnici, kao i vjeroučitelji iz Turske, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Konferenciji prisustvuju eminentni i dokazani stručnjaci iz ove oblasti. Otvorenju konferencije, pored izlagača, vjeroučitelja i drugih prisutnih, prisustvovali su i muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić, rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadil Islamović, predstavnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Ekrem Tucaković, kao i predstavnici medrese Reis Džemaludin-ef. Čaušević iz Cazina, a kao i predstavnici Gradske uprave Grada Bihaća.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću je ponosan što je bio inicijator i organizator održavanja prve ovakve konferencije o kvaliteti nastave islamske vjeronauke u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi.

Cilj naučno-stručne konferencije bio je da se prezentuju iskustva nastavnika i profesora islamske vjeronauke, kao i drugih stručnjaka i naučnih radnika, kako bi se pronašla efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa unaprjeđenjem kvalitete nastave islamske vjeronauke. Program konferencije je bio multidisciplinaran. Prezentirani su radovi iz metodike nastave islamske vjeronauke, religijske pedagogije, pedagogije, psihologije, filozofije, sociologije, prava i lingvistike, a koji će biti objavljeni u Zborniku radova konferencije.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću se zahvaljuje izlagačima i svim učesnicima koji su izdvojili svoje vrijeme i bili sudionici ove važne naučno–stručne konferencije sa međunarodnim učešćem. Posebnu zahvalnost za materijalnu podršku iskazujemo našim sponzorima Upravi za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muftijstvu Bihaćkom, Univerzitetu u Bihaću, JP BH Pošta Sarajevo, Centru za napredne studije iz Sarajeva, Gradskoj upravi grada Bihaća, firmi Amelšeh, kao i svim drugima koji su svojim doprinosom podržali organizaciju ove naučne konferencije.