Okrugli sto na temu Multidisciplinarni pristup ovisnosti o kockanju

Budući da je Rijaset Islamske zajednice 2019. godinu proglasio godinom borbe protiv ovisnosti kockanja, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću će organizovati okrugli sto na temu: "Multidisciplinarni pristup ovisnosti o kockanju". Kocka, klađenje i igre na sreću su treći najveći rizik po bh. društvo, odmah nakon konzumiranja droga i vožnje pod uticajem alkohola.
Cilj okruglog stola je ukazati na sve opasnosti i štetu koju porok kocka danas predstavlja, ali i iznijeti konkretne zaključke i prijedloge za dalje djelovanje.