Otpočeo kurs arapskog jezika na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

 

Otpočeo kurs arapskog jezika na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Zajedničkom organizacijom Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Kulturnog centra „Kralj Fahd" iz Sarajeva u Bihaću je 09. marta 2017. godine otpočeo kurs arapskog jezika na koji se prijavilo preko 70 interesanata različitog nivoa znanja. Cilj organizovanja kursa je omogućiti zainteresiranim da se upoznaju sa arapskim jezikom i da ga upornim radom, uz sposoban kadar, savladaju u granicama svojih mogućnosti. Kompletan proces učenja arapskog jezika je besplatan, počevši od predavača, literature i certifikata koji se dobija završetkom kursa. Prvi ciklus kursa trajaće 8 sedmica ili ukupno 32 sata, održavaće se u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a predavači će biti stručne osobe predvođene docentom iz oblasti arapskog jezika dr. Hajrudinom Hodžićem. Završetkom ciklusa slijedi novi i tako redom, zavisno od interesa i kandidata.

Na otvaranju kursa prijavljenim kandidatima su se obratili dekan prof. dr. Fuad Sedić i koordinator kursa doc. dr. Hajrudin Hodžić. Izrazili su zadovoljstvo što se prijavio značajan broj zainteresiranih, zaželjeli im uspjeh i ohrabrili ih da se upornošću može dosta postići, pa i naučiti arapski, koji je uz brojne osobenosti, prvenstveno jezik Časnog Kur'ana i sunneta Poslanika, s.a.v.s.

Poslije ceremonijačnog dijela pristupilo se pismenom testiranju radi utvrđivanja na kojem stepenu poznavanja arapskog jezika su prijavljeni kandidati da bi se na osnovu toga izvršilo formiranje grupa. Najviše je bilo početnika, koji se prvi put susreću sa učenjem arapskog jezika, a bilo je i onih koji su se pokazanim znanjem svrstali u grupe drugog ili trećeg nivoa.

Hamdija Nesimović

Preuzeto iz IIN Preporod

Kurs_arapskog_01.jpg

Kurs_arapskog_02.jpg

Kurs_arapskog_03.jpg