Ovjera ljetnog semestra

Broj: 01-400-231-169/09

Datum: 11.06.2009.

  

PREDMET: Ovjera ljetnog semestra

  

          Na osnovu Člana 75. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću redovni studenti Islamskog pedagoškog fakulteta su obavezni ovjeriti ljetni semestar, jer bez ovjere semestra ne mogu  polagati ispite.

           Da bi studenti ovjerili semestar moraju imati potpise profesora i asistenata o prisustvovanju predavanjima i vježbama.

           Studenti ne mogu polagati ispite iz predmeta za koje nisu dobili potpise nastavnika.

           Ljetni semestar se završava u petak 12. juna 2009. godine  a isti se treba ovjeriti od 15. do 19. juna 2009. godine.

           

Studentska služba IPF-a u Bihaću