Ovjera semestra i ispitni rokovi

OBAVIJEST

Predavanja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću (ljetni semestar 2013/2014) završavaju se 14. juna.

Ovjera ljetnog semestra se može obaviti od 16. do 17. juna i obavezna je za sve studente, a redovni studenti moraju imati potpise svih profesora o prisustvu predavanjima. Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.

Junski ispitni rok počinje 19. juna a završava 27. juna. Ispiti se mogu prijaviti 16. i 17. juna.

Julski ispitni rok počinje 3. jula a završava 10. jula. Ispiti se mogu prijaviti od 30. juna do 1. jula.

Termini ispita se mogu pogledati na infoservisu fakulteta.

Prijave ispita se mogu obaviti isključivo preko interneta, putem infoservisa, za šta je potrebno da studenti imaju uplaćen i u infoservis registrovan dovoljan iznos kredita.

 

Studentska služba