Ovjera semestra i ispitni rokovi

Ovjera zimskog semestra i januarsko-februarski ispitni rok

Predavanja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću (zimski semestar 2016/2017) završavaju se 13. januara 2017. godine.

Ovjera zimskog semestra se može obaviti najkasnije u srijedu 18. januara (radnim danom od 11 do 13 sati) i obavezna je za sve studente (osim apsolvenata i imatrikulanata), a redovni studenti za ovjeru semestra moraju imati potpise svih profesora o prisustvu predavanjima. Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.

Januarsko-februarski ispitni rok počinje 23. januara 2017. godine, a termini ispita će biti objavljeni na infoservisu fakulteta.

Krajnji rok za prijavu pojedinog ispita je tri dana prije termina ispita.

Za prijavu ispita potrebno je imati uplaćen dovoljan broj kredita, a dokaz o uplati kredita je isključivo dostavljen primjerak uplatnice, koja se evidentira u infoservis u roku od tri dana.

ispiti_icon2.gif