Ovjera semestra i ispitni rokovi

OBAVIJEST

Predavanja na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću (ljetni semestar 2015/2016) završavaju se 03. juna 2016. godine.

Ovjera zimskog semestra se može obaviti od 06. do 10. juna (od 11 do 13 sati) i obavezna je za sve studente (osim imatrikulanata), a redovni studenti za ovjeru semestra moraju imati potpise svih profesora o prisustvu predavanjima.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.

Junski ispitni rok počinje 13. juna, a ispiti se mogu prijaviti od 07. do 10. juna.

Julski ispitni rok počinje 8. jula, a ispiti se mogu prijaviti od 28. juna do 1. jula.

Termini ispita će biti objavljeni na infoservisu fakulteta.

Prijave ispita se mogu obaviti isključivo preko interneta, putem infoservisa, za šta je potrebno da studenti imaju uplaćen i u infoservis registrovan dovoljan iznos kredita.

ispiti_icon2.gif