Ovjera semestra i ispitni rokovi

Nastavno-naučno vijeće IPF u Bihaću je na 114. redovnoj sjednici donijelo

ZAKLJUČAK

Predavanja u ljetnom semestru 2017/2018. godine završavaju se 11. juna 2018. godine.

Ovjeru ljetnog semestra studenti su dužni obaviti od 04. do 11. juna 2018. godine.

Junski ispiti obaviće se od 18. do 29. juna, a julski od 02. do 07. jula 2018. godine.

Ovjera zimskog semestra se može obaviti radnim danom od 11 do 13 sati i obavezna je za sve studente, osim imatrikulanata.

Za ovjeru semestra je potreban indeks sa uredno i tačno popunjenim podacima o predmetima i nastavnicima (prepisati iz dijela “semestralni list” u infoservisu), a redovni i samofinansirajući studenti moraju imati i potpise svih nastavnika.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.