Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra

 

Broj: 01-28-19/09

Datum: 14.01.2009.

 

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra

 

Po kalendaru za akademsku 2008/2009. godinu kraj zimskog semestra završava se 23. januara. Ovjera zimskog semestra za redovne studente obaviće se u periodu od 10. do 30. januara 2009. godine

Da bi redovni studenti ovjerili semestar moraju imati potpise profesora i asistenata o prisustvovanju predavanjima i vježbama tokom zimskog semestra. Studenti koji ovjere semestar imaju pravo prijavljivanja ispita.

Januarsko-februarski ispitni rok počinje 31. januara a završava se 28. februara 2009. godine.

Ukoliko studenti u planiranom roku ne regulišu status, na osnovu Člana 38. i Člana 64. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, gube prava redovnih studenata Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Upis ljetnog semestra će se obaviti 26, 27. i 28 februara a predavanja ljetnog semestra počinju 24. februara 2009. godine (utorak).

 

Studentska služba IPF-a