Ovjera zimskog semestra i početak ispita

Ovjera zimskog semestra i januarsko-februarski ispitni rok

Ovjera zimskog semestra se može obaviti do 18. januara (radnim danom od 11 do 13 sati) i obavezna je za sve studente, osim apsolvenata i imatrikulanata.

Za ovjeru semestra je potreban indeks sa uredno i tačno popunjenim podacima o predmetima i nastavnicima (prepisati iz dijela “semestralni list” u infoservisu), a redovni i samofinansirajući studenti moraju imati i potpise svih nastavnika.

Ovjera semestra je uslov za prijavu ispita.

Januarsko-februarski ispitni rok počinje 22. januara 2018. godine, a termini ispita će biti objavljeni na infoservisu fakulteta.

Krajnji rok za prijavu pojedinog ispita je tri dana prije termina ispita.

Za prijavu ispita potrebno je imati uplaćen dovoljan broj kredita, a dokaz o uplati kredita je isključivo dostavljen primjerak uplatnice.