„Porodica i slobodno vrijeme“ naziv je VI naučne konferencije sa međunarodnim učešćem koju organizira Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Povodom Međunarodnog dana porodice, a u okviru obilježavanja desete godišnjice postojanja i rada odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, u subotu, 13. maja 2023 godine održat će se naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem pod nazivom "Porodica i slobodno vrijeme".

Cilj ove konferencije jeste da se kroz multidisciplinarni pristup istakne značaj i uloga porodice i slobodnog vremena u aktuelnom društvenom trenutku, kao i da se prezentiraju iskustva različitih stručnjaka i naučnih radnika o uzrocima, problemima i promjenama koje zahvataju porodicu, a kako bi se ponudila efikasna rješenja, pogledi, pristupi i mehanizmi koji bi mogli unaprijediti kvalitetu porodičnog života.

Program konferencije je multidisciplinaran, a na konferenciji će sudjelovati domaći i međunarodni stručnjaci i naučni radnici iz oblasti pedagogije, psihologije, socijalnog rada, komunikologije, islamske teologije, kao i srodnih oblasti, koji će naučnim analizama i predstavljanjem rezultata istraživanja ponuditi nova rješenja o podizanju kvalitete porodičnog života i organizacije slobodnog vremena.

Obilježavajući desetu godišnjicu postojanja i rada odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću vas poziva da obogatite svoja iskustva novim spoznajama o porodici i njenim ulogama u aktualnom trenutku. Islamski pedagoški fakultet u Bihaću izražava zahvalnost Upravi za nauku i obrazovanje Rijaseta IZ-e BIH, Bihaćkom muftijstvu, Centru za napredne studije iz Sarajeva, Hifi Petrol kao i svima onima koji su prepoznali važnost i iskazali financijsku podršku u organizaciji i realizaciji ove naučno-stručne konferencije.