Posjeta domu Villa Adriana

Villa Adriana je dom za stare i iznemogle osobe svečano otvoren 2016. godine u Bihaću. Od samog otvaranja doma, Islamski pedagoški fakultet je uspio ostvariti dobru saradnju sa Domom u vidu obavljanja praktične nastave za studente Odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb.

Na praksi se još dok je bila student posebno istaknula Mubina Keškić koja je svojim znanjem, sposobnostima, ali i ljudskom toplinom i dobrotom uspjela privući pažnju Uprave, koja je u njoj prepoznala kvalitetnog potencijalnog uposlenika. Mubina funkciju socijalnog pedagoga obavlja već godinu dana i tri mjeseca, na svo zadovoljstvo Uprave, ali i korisnika doma, te drugih uposlenika.

Cilj posjete bio je obilazak Mubine i razgovor sa njenim zadovoljnim poslodavcem. Na kraju posjete zahvalili smo se na dosadašnjoj saradnji  i uručili prigodne poklone direktoru.

Rukovodstvo Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću je sretno što je ovakav kadar uspio ponuditi lokalnoj zajednici.

villa-adriana.jpg