Posjeta Kazneno-popravnom zavodu

 

Bihaćki muftija Hasan ef. Makić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta prof. dr. Fuad Sedić, prodekani prof. dr. Izet Terzić i doc. dr. Hajrudin Hodžić i sekretar  Hamdija Nesimović posjetili su 12. maja 2016. godine Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa u Bihaću gdje ih je primio direktor Edham Veladžić i njegovi pomoćnici mr. Damir Nadarević i Emin Šušić.

Između ostalog razgovaralo se o upotpunjavanju vjerske komponente za osuđenike na izdržavanju kazne, pogotovo tokom ramazana, organizovanju povremenih predavanja i o uticaju vjere u duhovnoj preobrazbi čovjeka.

Dalje se razgovaralo o obavljanju prakse studenata četvrte godine, odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, koji ove godine, kao prva generacija završavaju studij. Dogovoreno je da se u što kraćem roku potpiše protkol o saradnji između KPZ-a i Fakulteta, koji će tretirati obavljanje studentske prakse.

Osim spomenuth pitanja razmatrani su i drugi vidovi opće-korisne saradnje u budućnosti, prihvatljive za obe strane i društveno opravdane. Na kraju je ocijenjeno da je posjeta bila konkretna i da će ih biti i u narednom periodu.

Direktor_KPZ.JPG