Posjeta PU Vita Nostra

PREDSTAVNICI ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U POSJETI  PRIVATNOJ USTANOVI „VITA NOSTRA-NAŠ ŽIVOT“

Dana 14.02. 2019. godine upriličen je sastanak predstavnika Islamskog pedagoškog fakulteta i mr.sc. Šejle Karabašić  direktorice PU „Vita Nostra“ – Privatne ustanove socijalne zaštite za smještaj i brigu osoba treće životne dobi. Predmet razgovora bio je angažman socijalnih pedagoga u navedenoj ustanovi posebno u pogledu: kreiranja sadržaja svakodnevnice korisnika usluga, podržavanje održavanja kontakta sa ostalim korisnicima u domu, socijalna integracija, organizacija i učestvovanje u kreiranju radionica, organizacija događaja u domu i van doma, razgovori sa pojedinim krisnicima ili grupom korisnika. Nadalje direktorica ističe da su dugo bili u potrazi za adekvatnom osobom koja posjeduje empatiju i voli rad sa starijim osobama, ali  koja će u obavljanju svojih poslovnih zadataka ostati krajnje profesionalna. Ali tek u suradnji sa odgovornim uposlenicima Islamskog pedagoškog fakulteta, doc.dr. Senom Družić i asistenticom Smailom Balić angažirali su Edinu Kazić, socijalnog pedagoga koja je krajnje profesionalno obavljala svoje poslovne zadatke i koja se trenutno nalazi na porodiljnom odsustvu. Nakon toga, ponovo u suradnju sa uposlenicima Islamskog pedagoškog fakulteta kao zamjenu našli su Almedinu Silić, direktorica ističe da se nada da će i nakon povratka njihovog socijalnog pedagoga Edine Kazić sa prodiljnog odsustva ukazati prilika za daljnjim  angažmanom Almedine Silić. Predstavnici Islamskog pedagoškog fakulteta zahvalili su se na dosadašnjoj suradnji  i uručili prigodne poklone direktorici Karabašić. Nadalje  u toku  razgovora  ukazali su  na  smjernice u pogledu  zajedničke saradnje u narednom periodu  te angažmanu studenata Islamskog pedagoškog fakulteta u navedenoj ustanovi.

vita-nostra_01.jpg

vita-nostra_02.jpgvita-nostra_03.jpg