Potpisan memorandum o saradnji sa CEI Nahla Bihać

Dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, dr. Hajrudin Hodžić i direktorica CEI Nahla Bihać, Zineta Horozović potpisali su Memorandum o nastavku saradnje.

Potpisivanjem Memoranduma stvaraju se pretpostavke za nastavak kvalitetne saradnje na mnogim poljima, posebno na polju obavljanja prakse za studente Socijalne pedagogije i duhovne skrbi, kao i obuku za društveno angažirano djelovanje studenata na Odsjeku za islamsku vjeronauku.

Potpisnici Memoranduma su izrazili svoje zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom na polju pružanja usluga studentima Islamskog pedagoškog fakulteta, ali i zajedničkom organizacijom različitih aktivnosti.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovala je mr. sc. Anita Ramulić, sekretar Fakulteta.

Ovom prigodom direktorica Horozović i dekan dr. Hodžić razmijenili su poklone.