Previous Next

Potpisan memorandum saradnje sa CEI Nahla Bihać

U dekanatu Islamskog pedagoškog fakulteta u prisustvu dekana doc.dr. Hajrudina Hodžića i voditelja stručne prakse mr. Smaile Balić Rahmanović potpisan je Memorandum saradnje sa Centrom za edukaciju i istraživanje „Nahla“. Potpisivanje ovog memoranduma pokazatelj je kako obostrane otvorenosti i spremnosti na saradnju, tako i razvijene svijesti o potrebi kontinuiranog zajedničkog rada s ciljem osposobljavanja što kvalitetnijeg kadra socijalnih pedagoga i duhovnih skrbnika koji će u CEI Nahla imati priliku da obavljaju praksu, ali i da rade na ličnom razvoju kako bi sutra mogli kompetentno učestvovati u društvenim procesima uz promoviranje pozitivnih vrijednosti. Predstavnice CEI Nahle, Senida Karasalihović i Emina Šahinović su podsjetile na već izuzetno dobru saradnju IPF-a Bihać i CEI Nahle i istaknule da im je zadovoljstvo što će biti u prilici da zajedno implementujemo zajedničke projekte.