Previous Next

Potpisan sporazum o saradnji sa BZK „Preporod“

U prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću potpisan je Sporazum o saradnji između Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i BZK Preporod – gradsko društvo Bihać, kao i Pedagoškog fakulteta u Bihaću. Potpisivanjem Sporazuma se uspostavlja saradnja s ciljem zajedničke realizacije naučnoistraživačkih, stručnih i drugih projekata, programa i aktivnosti od obostranog interesa i on predstavlja opći okvir za institucionalnu saradnju, te omogućava razvoj specifičnih projekata, programa i različitih oblika saradnje.

Sporazum je u ime IPF-a potpisao prodekan za nastavu prof. dr. Sulejman Topoljak, a u ime BZK Preporod predsjednik Preporoda dr. Sanjin Kodrić i predsjednik BZK Preporod – gradsko društvo Bihać prof. dr. Adnan Ćehajić, a u ime Pedagoškog fakulteta dekanesa prof. dr. Vildana Pečenković