Potpisivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji sa RAZLIČITIM ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET POTPISAO MEMORANDUM   O RAZUMIJEVANJU I  SARADNJI SA UDRUŽENJEM „ŽENE SA UNE“

U dekanatu Islamskog pedagoškog fakulteta potpisan je Memorandum o razumijevanju i međusobnoj saradnji sa  Udruženjem „Žene sa Une“. Memorandumom su utvrđeni modaliteti međusobne saradnje u pogledu: studentske prakse, volontiranja i stručnog osposobljavanja studenata. Nakon obavljene prakse, volontiranja i stručnog osposobljavanja studentima će biti izdano uvjerenje o savjesno i odgovorno održanoj praksi i potvrdu/certifikat o obavljenom volontiranju u Udruženju. Memorandum je potpisan na vremenski period od četiri godine čime se nastavlja dosadašnja praksa uspješne saradnje sa Udruženjem „Žene sa Une“.

Memorandum_Zene-sa-Une_01.jpg .Memorandum_Zene-sa-Une_02.jpg

.
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET POTPISAO MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI SA  PU „VITA NOSTRA“ –PRIVATNA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA SMJEŠTAJ I BRIGU OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI
.
U cilju nastavka uspješne saradnje Islamski pedagoški fakultet potpisao je Memorandum o razumijevanju i saradnji sa PU „Vita nostra“-privatna ustanova  socijalne zaštite za smještaj i brigu osoba treće životne dobi. Navedenim memorandumom utvrđeni su modaliteti i osnovni aspekti saradnje u pogledu obavljanja prakse studenata, stručnog osposobljavanja i volontiranja studenata. Nadalje istim je utvrđeno je da će se studentima nakon obavljene prakse i volontiranja izdati potvrda/certifikat o obavljenom volontiranju. Direktorica Karabašić istaknula je da sama praksa i volontiranje studenatima pruža priliku za sticanje praktičnih znanja i vještina u radu sa starijim osobama. Navedena znanja i vještine  studentima će biti od velike pomoći u njihovom radu nakon završetka formalnog obrazovanja. Memorandum o razumijevanju potpisan je na vremenski period od četiri godine sa naznakom da postoji mogućnost proširenja saradnje u narednom periodu ukoliko se za isto ukaže  potreba.
Memorandum_Vita-Nostra_02.jpgMemorandum_Vita-Nostra_01.jpg
.