Previous Next

Praksa za studente IPF-a

Protekle sedmice se na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održavala studentska praksa za studente 3. godine odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb.

Praksa iz predmeta Porodična pedagogija održana je u saradnji s Odjelom za brak i porodicu Muftijstva bihaćkog, a studentima su o svom radu i aktivnostima u predbračnom i bračnom savjetovalištu Odjela govorili mr.sc. Zineta Horozović, mr.sc. Šuhra Terzić, Nejra Nesimović i Semir Fileković.

Inače, praksa iz Porodične pedagogije se obavlja u sociopedagoškim životnim zajednicama, ali su aktivnosti prilagođene trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Voditelji ove aktivnosti ispred IPF-a su dr.sci. Nedim Čirić i mr.sci. Smaila Balić Rahmanović.