Predavanje mr. Senada Heveševića

Mr. Senad-ef. Hevešević na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održao je predavanje na temu „Čuda u Kur'anu“. Predavanju su prisustvovali studenti prve godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi i studenti prve, druge, treće godine Islamske vjeronauke te profesori, dr.sci. Izet Terzić, dr.sci. Hakija Kanurić i asistentice mr.Dijana Sulejmanović, mr. Smaila Balić i asistentica Anita Ramulić. Senad ef. Hevešević je završio Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, smjer Islamska teologija te na istom fakultetu i magistrirao. Od početka 2018. godine prelazi na mjesto glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Osijek. Autor je knjige „Objava-oblikovanje nove prepoznatljivosti“ koja je kroz predavanje studentima i predstavljena. Riječ je o neiscrpnim, motivacijskim porukama koje nam Kur'an daje, kao i smjernicama za život dostojan čovjeka. Evalucija koju su studenti uradili nakon predavanja uvaženog efendije je pokazala da su bili zadovoljni njegovim predavanjem te da im je bilo zanimljivo. Kako se predavanje svelo na odgojne i preodgojne smjernice koje nam Kur'an pruža, a koje su potrebne profilu kako nastavniku islamske vjeronauke tako i socijalnom pedagogu i duhovnom skrbniku, svakako da će i u narednom periodu mr. Hevešević biti gost Fakulteta.