Previous Next

Predavanje prof.dr. Damira Nadarevića

Nakon učešća na panelu „Položaj ljudi u pokretu“ Fondacije Friedrich Ebert prof.dr. Damir Nadarević održao je i predavanje studentima Islamskog pedagoškog fakulteta na temu „Ljudi u pokretu – percepcija migranata u bh društvu“. Predavanju su prisustvovali studenti treće godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi koji u ovom semestru obrađuju spomenutu ciljanu grupu kao izazov za nosioce socijalne zaštite, a u okviru predmeta Socijalna skrb ciljanih grupa. Shodno tome, na predavanju se govorilo o ljudima u pokretu, njihovim problemima, ophođenju i reakcijama institucija i međunarodnih organizacija, kao i načinima zaštite ove grupe. Po završetku predavanja studenti su iznijeli zaključak o važnosti uloge socijalnog pedagoga u postupanju i radu s migrantima, a na osnovu kompetencija, specifičnih znanja i vještina ovog kadra.