Predstavnici IPF-a na seminaru o arapskom jeziku

Predstavnici IPF-a na seminaru o arapskom jeziku

seminar-o-arapskom_02.jpg

U Sarajevu je u organizaciji Islamske organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu (ISESCO) i Svjetske organizacije za afirmaciju arapskog jezika održan petodnevni seminar na temu „Metode unapređenja vještina učenja arapskog jezika kod učenika i studenata“.

Seminar je bio namijenjenog profesorima arapskog jezika u obrazovnim i naučnim ustanovama u BiH. Seminar je imao za cilj izučavanje arapskog jezika u naučnim i odgojno-obrazovnim ustanovama Islamske zajednice, kao i drugim ustanovama i centrima.

Posebno je naglašena potreba da se podrži realizacija programa intenzivnog učenja arapskog jezika na fakultetima i medresama, za što su predstavnici Svjetske organizacije za afirmaciju arapskog jezika iskazali i interes.

Delegaciju ISESCO su predstavljali dr. Adel Bouraoui, šef Odjela za arapski jezik u Upravi za obrazovanje, Mohamed Younis Ali, šef Odjela za istraživanje, i dr. Mohamed Ismaili Eloui, ekspert za podučavanje arapskog jezika.

Svi učesnici ovog seminara dobili su i certifikate i iskazali veliko zadovoljstvo što su imali priliku da se upoznaju bolje sa metodama učenja arapskog jezika.

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću predstavljali su nastavnici arapskog jezika, doc. dr. Hajrudin Hodžić i asistentica prof. Mersiha Čaušević. Profesor Hodžić je imao izlaganje na temu „Djelotvorne strategije i pristupi u nastavi arapskog jezika u BiH“ na arapskom jeziku.

seminar-o-arapskom_01.jpg