Preliminarna lista primljenih kandidata za studij na Islamskom pedagoškom fakultetu (II prijemni rok)

 

PRELIMINARNA LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U PRVU GODINU I NASTAVAK STUDIJA NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI NA ISLAMSKOM PEDAGOŠKOM FAKULTETU U BIHAĆU (II PRIJEMNI ROK)

 

Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (redovni studij)

 • Azra Bosnić
 • Lejla Ruvić
 • Dajana Dupanović
 • Emina Bećirević
 • Rana Bakht Iqbal

 

Primljeni kandidati na Odsjek za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb (vanredni studij)

 • Hana Dizdarević
 • Damir Redžić

 

Odsjek islamska vjeronauka

 

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (redovni studij)

 • Abdurahman Tričić
 • Davud Velić
 • Ramiza Kurić-Pućurica
 • Sumejja Alić
 • Zejneb Nurković

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (vanredni studij)

 • Ibrahim Glamočak
 • Mehmedalija Mehić
 • Elmir Husić

 

Primljeni kandidati na Odsjek za islamsku vjeronauku (vanredni studij) – nastavak studija

 • Irfan Ljubijankić
 • Osman Nadarević
 • Mihret Žiko

 

Napomena: Detaljne informacije o upisu primljenih studenata biće objavljene na web-stranici Fakulteta.