Primljeni kandidati u prvu godinu studija

LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI

 

Primljeni kandidati na Odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi, redovan studij:

Dizdarević Amina
Felić Katka
Baltić Senita
Hasanagić Erinda
Hrnjić Lejla
Hadžalić Naila
Vojić Emina
Porić Zuhra
Vojić Hana
Sulić Mirsada
Kurtović Fehira
Ramulić Anis
Duraković Sebila
Koljić Aldin
Atajić Dženana
Kadirić Sara
Ćehić Esma
Čajić Lejla

Primljeni kandidati na Odsjek islamske vjeronauke, redovan studij:

Dizdarević Šemso
Šišić Sumeja
Koštić Irfan
Delić Ahmed
Hodžić Muhamed
Veladžić Muaz

Primljeni kandidati na Odsjek islamske vjeronauke, vanredan studij:

Aldžić Irfan
Mešanović Dino