Primljeni studenti u akademsku 2009/2010.g. - I rok

 

SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA U PRVU GODINU REDOVNOG STUDIJA ZA AKADEMSKU 2009/2010.

I PRIJEMNI ROK

 
1. Abazović Rejhana
2. Batrlja Fatima
3. Ćehić Samija
4. Ćosić Kenan
5. Garanović Ibro
6. Gračić Belma
7. Hajrić Sabina
8. Halilbašić Nina
9. Harčević Adis
10. Horozović Ammar
11. Hukanović Haris
12. Husić Sanela
13. Koštić Bekira
14. Lelić Jasmina
15. Mulalić Edina
16. Omerbašić Emina
17. Puškar Muhiba
18. Redžić Dijana
19. Rekić Enesa
20. Rekić Fikreta
21. Samardžić Merisa
22. Trejić Iris
23. Velagić Irma

 

SPISAK PRIMLJENIH STUDENATA U PRVU GODINU VANREDNOG STUDIJA ZA AKADEMSKU 2008/2009.

I PRIJEMNI ROK

 
1. Bikić Lejla
2. Bošnjaković Haris
3. Hodžić Nezir
4. Hozanović Senada
5. Kličić Senad
6. Livak Damir
7. Nanić Adisa
8. Nuspahić Abdul-Aziz
9. Okanović Jasmin
10. Porić Ela
11. Smajić Fahrudin
12. Šekić Redžo
13. Šeperović Muharem
14. Veladžić Muhamed

 

Studentska služba