Previous Next

Profesori bihaćkog IPF-a na akademskoj razmjeni u Turskoj

Predvođeni dekanom Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, uposlenici IPF-a prof. dr. Izet Terzić i doc. dr. Dijana Sulejmanović, te kolegica prof. dr. Nusreta Kepeš posjetili su Mus Alparslan univerzitet u turskom gradu Mušu, te Islamski fakultet u Erzurumu.

Dekan prof. Hajrudin Hodžić sa svojim timom je održao niz radnih sastanaka s rektorom Alparslan univerziteta u Mušu i njegovim saradnicima, gdje su dogovorene naredne aktivnosti u svrhu jačanja veza između ove dvije institucije, nakon čega je uslijedio sastanak s dekanom Islamskog fakulteta na čiji poziv su profesori Islamskog pedagoškog fakulteta učestvovali u seminaru organiziranom za studente i uposlenike ovog fakulteta. Dekan Hodžić je boravak na istoku Turske iskoristio i za posjetu Islamskom fakultetu u Erzurumu, gdje su goste iz Bihaća dočekali dekan i veliki broj nastavnika. Poseban razlog za posjetu fakultetu u Erzurumu bila je činjenica da je na tom fakultetu djelovao i ostavio neizbrisiv trag Muhamed Tajib Okića, jedan od utemeljitelja islamskog visokog obrazovanja u Turskoj, čije ime nosi i najveća konferencijska sala Islamskog fakulteta u Erzurumu, ispred koje stoji ploča s biografijom ovog velikog reformatora.

Koordinator za međunarodnu razmjenu i projekte IPF-a, doc. dr. Dijana Sulejmanović svaku akademsku razmjenu koristi za uspostavljanje i jačanje suradnje s kolegama univerziteta domaćina, što obično rezultira zajedničkim istraživačkim projektima, učešćima na naučnim konferencijama i planiranju budućih razmjena, a na Alparslan univerzitetu održala je trening za studente zainteresirane za razmjenu o uvjetima i posebnostima studiranja na IPF-u.

Jedan od osnivača odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, profesorica Nusreta Kepeš je studentima Alparslan univerziteta govorila o inkluzivnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na praktične smjernice u radu s djecom s različitim oblicima poteškoća. Bogato akademsko i iskustvo iz prakse prof. Kepeš je iskoristila i za upoređivanje obrazovnih sistema i primjera dobre prakse u Bosni i Hercegovini i Turskoj kroz radne sastanke s pedagozima i odgajateljima posjećenih fakulteta.

Dekan IPF-a prof. dr. Hajrudin Hodžić je imao zapaženo izlaganje na temu islamsko srednjoškolsko i visoko obrazovanje u BiH, dok je prof. dr. Izet Terzić imao zanimljivo izlaganje na temu forme i suštine u islamskom učenju.

Inače, zajednička posjeta profesora Islamskog pedagoškog fakulteta Mušu organizirana je u okviru redovnih aktivnosti Ureda za međunarodnu saradnju i projekte bihaćkog Univerziteta kroz Erasmus programe akademske mobilnosti.

Akademska razmjena osoblja posljednjih godina je jedan od imperativa u radu Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, čiji su profesori održali predavanja i treninge na srodnim fakultetima turskih univerziteta, kao i u Roterdamu, Holandija. Ovakva suradnja je dvosmjernog karaktera, zbog čega studenti iz Turske redovno biraju IPF u Bihaću gdje provedu semestar na njima prilagođenoj nastavi, grade prijateljstva s vršnjacima Bihaćkog univerziteta te se upoznaju s tradicijom, običajima i prirodnim bogatstvima ovih krajeva. U sklopu istoimenog programa nedavno su na IPF-u boravili profesori s univerziteta Dumlupinar iz Kutahje, koji su održali niz predavanja na arapskom jeziku za studente odsjeka Islamska vjeronauka, te je upriličeno i druženje gostiju sa studentima i profesorima.