Previous Next

Profesori IPF-a na naučnom skupu Imam Ebu Hanife

U okviru manifestacije „Dani islamske tradicije Bošnjaka“ Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, u saradnji sa Fakultetom islasmkih nauka, organizirao je naučni skup s međunarodnim učešćem „Imam Ebu Hanife“, koji je počeo danas u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

Cilj ove naučne konferencije jeste da se muslimanima u jugoistočnoj Evropi predstavi i približi život i djelo imama Ebu Hanife i njegov visoki položaj koji zauzima kod objektivnih, klasičnih i savremenih, učenjaka i stručnjaka u različitim islamskim disciplinama, prvenstveno u fikhu, hadisu i akaidu te da se savremene kritike o njegovom doprinosu pomenutim naukama objektivno sagledaju i naučno valoriziraju.

Na ovom naučnom skupu učešće će uzeti profesori islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću: prof. dr. Muharem Štulanović, prof. dr. Sulejman Topoljak, kao i viši asistent mr. sc. Haris Veladžić.

Naučni skup „Imam Ebu Hanife“ će trajati dva dana, 14. i 15. decembra.