Previous Next

Profesori IPF-a u Bihaću posjetili Edukacijski fakultet Univerziteta Al-Azhar u Egiptu

Profesori Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću realizirali su višednevnu naučno-stručnu ekskurziju u Arapskoj Republici Egipat. Za vrijeme boravka u Egiptu profesori su posjetili najznačajnije naučne, vjerske, kulturne i historijske institucije.

Među najznačajnijim aktivnostima naučno-stručne ekskurzije izdvaja se posjeta delegacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, na čelu sa dekanom prof. dr. Hajrudinom Hodžićem, Univerzitetu Al-Azhar. Tom prilikom upriličen je prijem i zajednički sastanak kod dekana Edukacijskog fakulteta Univerziteta Al-Azhar prof. dr. Halid Mahmud Arfana, kojem su prisustvovali i njegovi najbliži saradnici. Na sastanku su prezentirana i razmjenjena iskustva u radu ovih visokoškolskih institucija, te je razgovarano o mogućnostima saradnje kroz različite vrste projekata. Pored navedenog, organiziran je i sastanak na nivou voditelja odsjeka i studijskih programa Islamske vjeronauke, gdje su razmjenjena iskustva o kvaliteti naučno-istraživačke djelatnosti ove dvije visokoškolske ustanove.

Nakon posjete Edukacijskom fakultetu Univerziteta Al-Azhar, za delegaciju profesora Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću upriličen je prijem i sastanak kod savjetnice Šejhul-Azhara prof. dr. Nehle Alsaidi, prilikom čega je razgovarano o mogućnostima međunarodne razmjene studenata i profesora.

Profesori su tokom boravka u Kairu, posjetili i džamiju Al-Azhar, koja se nalazi u Islamskom Kairu. Džamija Al-Azhar je ujedno i prva izgrađena džamija u Kairu, gradu koji se danas naziva i "Grad hiljadu munara".  Džamija je posebno značajna jer se vremenom razvila u Univerzitet Al-Azhar, koji se već dugo smatra najvažnijom obrazovnom institucijom u islamskom svijetu.

Posjeta Ibn Tulunovoj džamiji, inače jednoj od najstarijih džamija u Kairu, posebno je značajna jer se mogao vidjeti originalni prvobitni oblik ove džamije, koja odlikuje samarskim stilom i ukrasima rezbarenog drveta, izgrađena oko otvorenog dvorišta kvadratne osnove, a koja omogućava dobru osvjetljenost prirodnom svjetlošću. Također, posjećena je džamija i mezar Imama Šafije.

Pored vjerskih institucija, profesori su iskoristili priliku da posjete i čuvenu Alekandrijsku biblioteku u istoimenom gradu. Posjećen je i Muzej islamske umjetnosti u Kairu, gdje su izloženi najznačajniji eksponati islamske umjetnosti koji svjedoče dugovječnosti islamske kulture i civilizacije.

Prilikom posjete Egipatskom muzeju na Trgu Tahrir u središtu Kaira, profesori su imali priliku pregledati najopsežniju kolekciju drevnih egipatskih umjetnina na svijetu, sa izloženih nekoliko desetina hiljada eksponata.

Pored navedenih aktivnosti, delegacija Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću posjetila je i Diplomatsko-konzularno predstavništvo Bosne i Hercegovine u Kairu na čelu sa ambasadorom g-dinom Sidikom Spahićem, prilikom čega su razmjenjene važne informacije i iskustva koja bi u budućnosti mogla unaprijediti kvalitetu programa međunarodne razmjene za studente i akademsko osoblje u Bosni i Hercegovini i Arapskoj Republici Egipat.