Previous Next

Promocija knjige „Metodologija istraživanja u društvenim i humanističkim naukama“ na IPF-u u Bihaću

U amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću održana je promocija knjige „Metodologija istraživanja u društvenim i humanističkim naukama“ autora prof. dr. Fehima Rošića, dugogodišnjeg saradnika na Islamskog pedagoškog fakultetu iz oblasti pedagogije.

Promotori ovoga značajnog djela bili su prof. dr. sc. Elvira Islamović, profesorica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, mr. sc. Fuada Cerić – Poračan, uposlenica Pedagoški zavoda USK-a, kao i autor djela, uvaženi prof. dr. sc. Fehim Rošić.

Na početku promocije, koju je uspješno moderirala mr. Emina Alešević, obratio se dekan IPF-a dr. Hajrudin Hodžić koji je istakao da je sretan da je izdavač ovog značajnog naučnog djela Islamski pedagoški fakultet kao i desetine drugih djela iz različitih naučnih oblasti, te da je ovo značajno djelo dobilo status univerzitetskog udžbenika od strane Senata Univerziteta u Bihaću.

Promotori su istakli da je ovo djelo popunilo veliku prazninu u predmetnoj oblasti, te da predstavlja vrijedan naučni rad i značajan edukacijski materijal za sve one koji se žele baviti ili se već bave naučnim istraživanjem, a posebno za studente i univerzitetske profesore.